Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll

Tuletõrje voolikusüsteemi ja tulekustutite kontrolli teenust võib osutada vaid antud tegevusalal majandustegevusregistrisse kantud ettevõtja.

Kutsuge spetsialist asutusse koha peale telefonil 7305 387 või 5056304 või kirjutage tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Voolikusüsteemi korrashoid tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Kontrolli ja hoolduse tulemused fikseeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Voolikusüsteemi korrashoid

  • Omanik vaatab üks kord kvartalis üle voolikusüsteemi seisukorra.
  • Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et voolikusüsteem oleks kasutamisvalmis, nähtav, omaks kasutusjuhendit, sellele juurdepääs ei oleks takistatud ning sellel ei oleks nähtavaid defekte, korrosiooni ja lekkeid.
  • Vaatlusel ilmnenud puuduste korral rakendatakse abinõusid puuduste kõrvaldamiseks.
  • Voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest.
  • Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
  • Isik, kes kontrollib ja hooldab voolikusüsteemi, säilitab andmeid kontrolli ja hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast kontrolli ja hoolduse teostamist.
  • Tuletõrjevee süsteemide kontrollimise üks osa – tuletõrje veeandmise tõhususe kontroll – on teostatav täpselt vaid kalibreeritud spetsiaalse mõõteriistaga.
  • Tuletõrjekappide ja vesikusüsteemi kontrolli teenust tellides uurige kindlasti, millist aparatuuri teenusepakkuja kasutab!
  • Mitmetel teenusepakkujatel puuduvad professionaalsed seadmed töö tegemiseks.

Meie mõõdame tuletõrje voolikusüsteemi veeandmise tõhusust ja survet spetsiaalse Prantsusmaalt soetatud seadmega POK ja Iirimaalt ostetud täisprofiseadmega TSI flowmeter (vt pilte).

Vesikusüsteemi kontrolli teenuse tellimisel soovitamegi uurida teenusepakkujalt, millist mõõteseadet  kasutatakse. Kui mõõteseadme nime ei soovita öelda, näidata või hoopis polegi seadet olemas, loobuge kindlasti teenusepakkujast, kuna suure tõenäosusega ei saa te kvaliteetset teenust ning maksate vaid ilusa jutu ja laest võetud mõõtetulemuste eest.

Vastavalt standardiseeriale EVS-EN 671 tuleb tuletõrjevoolikutele teha survetest iga 5 aasta järel. Survetesti eesmärgiks on selgitada välja voolikute seisukord. Tuletõrjevooliku survetest sisaldab veevooliku survestamist veega etteantud rõhuni, lekete tähistamist, vajadusel kuivatamist ning vastavasisulise dokumentatsiooni koostamist. Survetesti käigus purunenud voolikud tuleb asendada või võimalusel remontida tellija kulul.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter