Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus

Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali...

Järgmised koolitused (NB! nimekiri pole lõplik, koolitusi lisandub pidevalt, üldjuhul 1 kuu ette):

 • 14. oktoobril TARTUS kell 9.00-14.00 Raua 22 II korruse koolitusklassis
 • 29. novembril TARTUS kell 9.00-14.00 Raua 22 II korruse koolitusklassis
 • Soovi ja võimaluse korral toimuvad koolitused veebi vahendusel või kontaktõppes. Lisainfoks palun võtke ühendust anneli@tuleohutus24.ee

Koolitusele registreerimine

helista telefonil 7305 387 või

Registreeri

Koolituse nimetus: Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus. Tuletöötunnistuse koolitus.

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse

Õppekava koostamise alus: Siseministri määrus nr 38, mis on kehtestatud Tuleohutuse seaduse §14 lõike 4 alusel

Koolituse maht ja õppe ülesehitus: 6x45min, lisandub praktilise tulekustutite kasutamise harjutus kuni 30min + teadmiste kontroll

Keeled: Tuletööde koolitus soovi korral vene keeles, peamiselt eesti keeles

Koolitaja:

 • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 127930;
 • Sven Raud – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 162626;
 • Reio Laar – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 113276 ja turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 136147;
 • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 095393;
 • Ahto Pärn – tuleohutusvaldkonnas tegev aastast 2005;
 • K.T. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (põhja piirkond)
 • J.J. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (vene ja eesti k, üle Eesti)

Koolituse õppekava, maht ja teemad leiad siit

Sihtgrupp: Tuletöödega kokkupuutuvad isikud (ehitajad, keevitajad, autoremondiluksepad, tehnikud jne). Tuletöö on töö, mille käigus tekib temperatuur või sädemed (nt ketaslõikuriga lõikamine), mis võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega tuleohu.

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab töötaja teha ohutult tuletöid

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • teab tulekahju ja selle leviku põhimõtteid
 • oskab hinnata tuletöö tegemisega kaasnevaid riske
 • oskab tulekahjusid ennetada
 • käitub korrektselt puhkenud tulekahju korral
 • oskab kasutada tulekustutusvahendeid

Õppemeetodid: loeng, arutelu, pildi- ja videomaterjal, demonstratsioon, praktilised harjutused

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ning sooritanud edukalt nii eksami kui ka praktilise tulekustutie kasutamise harjutuse.

Väljastatav tunnistus: Kõigile koolituse läbinuile ning eksami sooritanuile väljastatakse plastikust nimeline tuletöötegija kaart kehtivusega 5 aastat.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24@tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga

Tasumise tähtaegadest ja koolitusel osalemisest loobumisest:

 • Koolitusele lubatakse vaid isikud, kelle koolitamise eest on tasutud koolituse algusajaks.
 • Kui koolitusest loobutakse hiljem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, ei tagastata koolituse maksumust.
 • Kui koolitusest loobutakse varem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, tagastatakse 50% koolituse maksumusest või antakse kliendile võimalus osaleda mõnel teisel kuupäeval toimuval koolitusel.

TULETÖÖDE KOOLITUSED TOIMUVAD AVALIKE KOOLITUSTENA JA SAAB TELLIDA KA PERSONAALSET ETTEVÕTTESISEST KOOLITUST AL. 5 INIMESELE ÜLE EESTI!

Küsige pakkumist, kui ühest firmast on rohkem soovijaid. Koolituse hind sisaldab plastikust tuletöötunnistust, mis kehtib 5 aastat väljastamisest.

PARKIMINE: Raua 22, Tartu toimuvatele koolitustele tulijad võivad oma sõidukid parkida hoone küljel asuvasse parklasse, liiklusmärgi “Parkimine keelatud, välja arvatud Raua 22 hoone külastajad” mõjualasse.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24[at]tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga.

  Koolitusele registreerimine
  Vajad korstnapühkijat?

  Broneeri aeg kohe

  +372 505 6304

  Meie kliendid

  ×

  Mida sa soovid leida?

  Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter