Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus

Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali...

Järgmised koolitused (NB! nimekiri pole lõplik, koolitusi lisandub pidevalt, üldjuhul 1 kuu ette):

 • 26. VEEBRUAR 2024.a. 9:00 – 14:00, Raua 22, TARTU – EESTI TULETÖÖTEGIJA TULEOHUTUSKOOLITUS
 • 02. APRILL 2024.a. 9:00 – 14:00, Raua 22, TARTU – EESTI TULETÖÖTEGIJA TULEOHUTUSKOOLITUS
 • Lisaks toimuvad EESTI TULETÖÖTEGIJA TULEOHUTUSKOOLITUSED üle EESTI, kokkuleppel nii eesti- kui ka vene keeles, nii veebi vahendusel kui ka kontaktõppes
 • Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust: tel. 7305 387 tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Koolitusele registreerimine

helista telefonil 7305 387 või

Registreeri

Koolituse nimetus: Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus. Tuletöötunnistuse koolitus.

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse

Õppekava koostamise alus: Siseministri määrus nr 38, mis on kehtestatud Tuleohutuse seaduse §14 lõike 4 alusel

Koolituse maht ja õppe ülesehitus: 6x45min, lisandub praktilise tulekustutite kasutamise harjutus kuni 30min + teadmiste kontroll

Keeled: Tuletööde koolitus soovi korral vene keeles, peamiselt eesti keeles

Koolitaja:

 • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 190131;
 • Sven Raud – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 162626;
 • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 152289;
 • Rommi Neemsalu – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 190733;
 • Raivo Laanemaa – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 194493;
 • J.J. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (vene ja eesti k, Tallinn ja Põhja-Eesti)

Koolituse õppekava, maht ja teemad leiad siit

Sihtgrupp: Tuletöödega kokkupuutuvad isikud (ehitajad, keevitajad, autoremondiluksepad, tehnikud jne). Tuletöö on töö, mille käigus tekib temperatuur või sädemed (nt ketaslõikuriga lõikamine), mis võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega tuleohu.

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab töötaja teha ohutult tuletöid

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • teab tulekahju ja selle leviku põhimõtteid
 • oskab hinnata tuletöö tegemisega kaasnevaid riske
 • oskab tulekahjusid ennetada
 • käitub korrektselt puhkenud tulekahju korral
 • oskab kasutada tulekustutusvahendeid

Õppemeetodid: loeng, arutelu, pildi- ja videomaterjal, demonstratsioon, praktilised harjutused

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ning sooritanud edukalt nii eksami kui ka praktilise tulekustutie kasutamise harjutuse.

Väljastatav tunnistus: Kõigile koolituse läbinuile ning eksami sooritanuile väljastatakse plastikust nimeline tuletöötegija kaart kehtivusega 5 aastat.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24@tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga

Tasumise tähtaegadest ja koolitusel osalemisest loobumisest:

 • Koolitusele lubatakse vaid isikud, kelle koolitamise eest on tasutud koolituse algusajaks.
 • Kui koolitusest loobutakse hiljem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, ei tagastata koolituse maksumust.
 • Kui koolitusest loobutakse varem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, tagastatakse 50% koolituse maksumusest või antakse kliendile võimalus osaleda mõnel teisel kuupäeval toimuval koolitusel.

TULETÖÖDE KOOLITUSED TOIMUVAD AVALIKE KOOLITUSTENA JA SAAB TELLIDA KA PERSONAALSET ETTEVÕTTESISEST KOOLITUST AL. 5 INIMESELE ÜLE EESTI!

Küsige pakkumist, kui ühest firmast on rohkem soovijaid. Koolituse hind sisaldab plastikust tuletöötunnistust, mis kehtib 5 aastat väljastamisest.

PARKIMINE: Raua 22, Tartu toimuvatele koolitustele tulijad võivad oma sõidukid parkida tasuta hoone küljel asuvasse parklasse, liiklusmärgi “Parkimine keelatud, välja arvatud Raua 22 hoone külastajad” mõjualasse.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24[at]tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga.

  Koolitusele registreerimine
  Vajad korstnapühkijat?

  Broneeri aeg kohe

  +372 505 6304

  Meie kliendid

  ×

  Mida sa soovid leida?

  Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter