Tuleohutusalane baaskursus

Tööandja on kohustatud tagama igale töötajale enne töö alustamist või töö vahetamist ametile vastava tuleohutuse koolituse ning tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste (nt tulekustutite) kasutamise oskuse.

Õppe sisu: 

 • Tulekahju areng ja kaasnevad riskid
 • Ohutu töötamine töökohas
 • Tegutsemine tulekahju korral
 • Töökohas paiknevate tulekustutusseadmete tööpõhimõtted ja erinevused
 • Praktiline tulekustutusharjutus igale osalejale
Alates 01.03.2021 võib tuleohutuskoolitusi läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6). Kontrolli koolitaja tausta siit: www.kutsekoda.ee

Õppekavarühm: vara- ja isikukaitse

Koolituse alus: TULEOHUTUSE SEADUS (§3)

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 120min, kontaktõpe ning praktiline osa tulekustutite kasutamise harjutuse näol

Sihtgrupp: Kõik töötajad. Õpe läbida enne tööle asumist.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab töökohas töötada ilma tulekahju põhjustamata ning oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid.

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, video- ja pildimaterjal, demonstratsioon, praktiline harjutus

Iseseisev töö: puudub

Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ning sooritanud edukalt praktilise kustutusharjutuse.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
Koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tõend A4 formaadis

Koolituse maksumus ja tasumise kord lepitakse kokku iga objekti puhul eraldi.
Võtke meiega ühendust tuleohutus24@tuleohutus24.ee või 7305 387.

Koolitusi viivad läbi 1 (vajadusel 2 või enam) koolitajat korraga.

Koolitusi viivad läbi:

 • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 190131;
 • Sven Raud – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 162626;
 • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 152289;
 • Rommi Neemsalu – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 190733;
 • Raivo Laanemaa – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 194493;
 • J.J. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (vene ja eesti k, Tallinn ja Põhja-Eesti)

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter