Tuleohutusalane baaskursus

Tööandja on kohustatud tagama igale töötajale enne töö alustamist või töö vahetamist ametile vastava tuleohutuse koolituse ning tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste (nt tulekustutite) kasutamise oskuse.

Õppe sisu: 

  • Tulekahju areng ja kaasnevad riskid
  • Ohutu töötamine töökohas
  • Tegutsemine tulekahju korral
  • Töökohas paiknevate tulekustutusseadmete tööpõhimõtted ja erinevused
  • Praktiline tulekustutusharjutus igale osalejale

Õppekavarühm: vara- ja isikukaitse

Koolituse alus: TULEOHUTUSE SEADUS (§3)

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 120min, kontaktõpe ning praktiline osa tulekustutite kasutamise harjutuse näol

Sihtgrupp: Kõik töötajad. Õpe läbida enne tööle asumist.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab töökohas töötada ilma tulekahju põhjustamata ning oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid.

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, video- ja pildimaterjal, demonstratsioon, praktiline harjutus

Iseseisev töö: puudub

Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ning sooritanud edukalt praktilise kustutusharjutuse.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
Koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tõend A4 formaadis

Koolituse maksumus ja tasumise kord lepitakse kokku iga objekti puhul eraldi.
Võtke meiega ühendust tuleohutus24@tuleohutus24.ee või 7305 387.

Koolitusi viivad läbi 1 (vajadusel 2 või enam) koolitajat korraga.

Koolitusi viivad läbi:

  • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 127930, 17-aastane päästetöö kogemus;
  • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 095393;
  • Ahto Pärn – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus omandamisel;
  • Sven Raud – 8-aastane päästetöö kogemus, Sisekaitseakadeemia.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter