Tuleohutuse koolitus ja praktiline evakuatsiooniõppus

Oleme korraldanud üle 3500 tulekahjuõppuse üle Eesti! Meie portfooliosse kuuluvad mitmed erinevate tegevusvaldkondade esindajad.

 • Tootmisettevõtted, büroohooned
 • Kaubanduskeskused, sh toidupoed, vabaajakeskused, kaubamajad, ööklubid, kasiinod
 • Haridusasutused, sh kõrgkoolid, kutseõppekeskused, üldhariduskoolid, lasteaiad, erikoolid
 • Riigiasutused, sh kohtumajad, politseijaoskonnad, arestimajad, piiripunktid, admin. hooned
 • Tervishoiuasutused, sh haiglad, hooldekodud, tervisekeskused, polikliinikud
 • Jpt kõikvõimalikku tegevust arendavates asutustes
ILMSELT POLE VALDKONDA, MILLEGA ME POLEKS KOKKU PUUTUNUD!

Alates 01.03.2021 võib tuleohutuskoolitusi läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6). Kontrolli koolitaja tausta siit: www.kutsekoda.ee

 

Koolitus sisaldab muuhulgas:

 • Määrusega kehtestatud teemad tuleohutusalases loengus
 • Ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaani evakuatsiooni osa arutelu
 • Tulekahju imiteerimine kunstsuitsuga, kogu hoone või osaline hoone evakueerimine
 • Kokkuvõtete tegemine, puuduste nimetamine ja järelduste tegemine
 • Täiendav juhendamine tulevikus vigade vältimiseks
 • Kirjaliku raporti koos fotomaterjaliga väljastamine 14 päeva jooksul peale koolituse toimumist

Koolituse alus:

TULEOHUTUSE SEADUS §6 (3) ja siseministri määrus nr 43 (tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded).

Evakuatsiooniõppus on kohustuslik kõigis asutustes ja ettevõtetes, kes peavad esitama tuleohutusaruande või läbi viima tuleohutusülevaatuse.
Võtke meiega ühendust tuleohutus24@tuleohutus24.ee või telefonil 7305 387

Koolitusi viivad läbi:

 • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 127930;
 • Sven Raud – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 162626;
 • Reio Laar – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 113276 ja turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 136147;
 • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 095393;
 • Ahto Pärn – tuleohutusvaldkonnas tegev aastast 2005;
 • K.T. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (põhja piirkond)
 • J.J. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (vene ja eesti k, üle Eesti)

Üldine:

Õppekavarühm: vara- ja isikukaitse

Õpiväljundid:
Töötaja mõistab tule levimise põhimõtteid, oskab oma töökohas töötada tuleohtu tekitamata ning teab, kuidas käiduta tuleõnnetuse korral.

Õppe sisu ja kogumaht (standardlahenduse puhul):
180min, millest 90min teoreetiline loeng slaidiesituse, piltide ja videotega illustreeritud, 30min evakuatsiooniõppus, 30min praktiline tulekustutusharjutus, 30min kogetu läbi arutamine ja kokkuvõtete tegemine seminari vormis.

Õppematerjalid:
loengus pole ette nähtud, praktilises osas tagab õppevahendid koolitaja.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter