Tuleohutuse koolitus ja praktiline evakuatsiooniõppus

Meie meeskonda kuulub nii kutsetunnistusega tuleohutuspetsialiste kui ka elukutselisi päästjaid. Oleme korraldanud üle 2000 tulekahjuõppuse üle Eesti! Meie portfooliosse kuuluvad mitmed erinevate tegevusvaldkondade esindajad.

 • Tootmisettevõtted, büroohooned
 • Kaubanduskeskused, sh toidupoed, vabaajakeskused, kaubamajad, ööklubid, kasiinod
 • Haridusasutused, sh kõrgkoolid, kutseõppekeskused, üldhariduskoolid, lasteaiad, erikoolid
 • Riigiasutused, sh kohtumajad, politseijaoskonnad, arestimajad, piiripunktid, admin. hooned
 • Tervishoiuasutused, sh haiglad, hooldekodud, tervisekeskused, polikliinikud
 • Jpt kõikvõimalikku tegevust arendavates asutustes
ILMSELT POLE VALDKONDA, MILLEGA ME POLEKS KOKKU PUUTUNUD!

 

Tule koolitusele!

Koolitus sisaldab muuhulgas:

 • Määrusega kehtestatud teemad tuleohutusalases loengus
 • Ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaani evakuatsiooni osa arutelu
 • Tulekahju imiteerimine kunstsuitsuga, kogu hoone või osaline hoone evakueerimine
 • Kokkuvõtete tegemine, puuduste nimetamine ja järelduste tegemine
 • Täiendav juhendamine tulevikus vigade vältimiseks
 • Kirjaliku raporti koos fotomaterjaliga väljastamine 14 päeva jooksul peale koolituse toimumist

Koolituse alus:

TULEOHUTUSE SEADUS §6 (3) ja siseministri määrus nr 43 (tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded).

Evakuatsiooniõppus on vajalik kõigis asutustes ja ettevõtetes, mis kuuluvad enesekontrolli aruande täitmisele. Varasemalt iga-aastasele päästekeskuse kontrollile allunud asutused.

KONTROLLIGE SIIT, kas kuulutse enesekontrolli ja evakuatsioonikoolituse korraldamise kohustusega ettevõtete/asutuste hulka. Tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:

 • tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;
 • töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

Koolituse maksumus ja tasumise kord lepitakse kokku iga objekti puhul eraldi.
Võtke meiega ühendust tuleohutus24@tuleohutus24.ee või telefonil 7305 387

Koolitusi viivad läbi:

 • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 127930;
 • Sven Raud – Sisekaitseakadeemia kõrgharidus, pikaajaline aastane päästetöö kogemus;
 • Reio Laar – tuleohutusspetsialist, tase 5 ja turvatehnik, tase 5, kutsetunnistused nr 113276 ja nr 136147;
 • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 095393;
 • Ahto Pärn – tuleohutusvaldkonnas tegev aastast 2005;
 • K.T. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (põhja piirkond)
 • J.J. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (vene k, üle Eesti)

Üldine:

Õppekavarühm: vara- ja isikukaitse

Õpiväljundid:
Töötaja mõistab tule levimise põhimõtteid, oskab oma töökohas töötada tuleohtu tekitamata ning teab, kuidas käiduta tuleõnnetuse korral.

Õppe sisu ja kogumaht (standardlahenduse puhul):
180min, millest 90min teoreetiline loeng slaidiesituse, piltide ja videotega illustreeritud, 30min evakuatsiooniõppus, 30min praktiline tulekustutusharjutus, 30min kogetu läbi arutamine ja kokkuvõtete tegemine seminari vormis.

Õppematerjalid:
loengus pole ette nähtud, praktilises osas tagab õppevahendid koolitaja.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter