Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas asukohajärgsele päästekeskusele. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Aitame koostada Teie tuleohutusaruande!

Enesekontrolli tuleohutusaruanne (edaspidi tuleohutusaruanne) on dokument, mis peab sisaldama:

  • andmeid ehitise kohta;
  • andmeid ehitises toimuva tegevuse kohta;
  • andmeid tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kohta;
  • ettevõtte või asutuse tuleohutuskorraldust;
  • valmisolekut tulekahju korral;
  • enesekontrolli käigus avastatud puudusi ja nende kõrvaldamise meetmeid;
  • muud olulist informatsiooni.

Tuleohutusaruande peab koostama järgmiste ehitiste kohta:

1. ehitised, kus päästetöö tegemine on ohtlik või raskendatud:

1.1. üheksa- ja enamakorruselised hooned, välja arvatud eluhooned;

1.2. maa-alused garaažid, mille kogupind ületab 2000 m2;

2. hooned, kus paiknevad elutähtsat või kommunaalteenust pakkuvad ettevõtted või asutused, side- ja navigatsiooniasutused:

2.1. hooned elektri-, soojus-, telekommunikatsiooni-, vee- või kanalisatsioonivarustuse tagamiseks, mille kaudu teenindab ettevõte või asutus vähemalt 10 000 inimest (välja arvatud juhul, kui nimetatud hoonetele ei ole õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõudeid);

3. majutushooned:

3.1. 50 ja enama majutuskohaga majutushooned;

3.2. õpilaste või tudengite ühiselamud või laagrid, kui hoones on majutuskohti enam kui 50 inimesele või kui seal on majutuseks enam kui 25 tuba;

4. ööpäev ringi kasutatavad hooned, kus viibivad hoolealused või muud isikud, kes tulekahju korral ei saa iseseisvalt evakueeruda:

4.1. ravi- või hoolekandehooned, kus on kümme või enam voodikohta või viibib püsivalt kümme või enam isikut, kes ei suuda iseseisvalt või ilma kõrvalise abita evakueeruda;

4.2. kümne ja enama kinnipeetava isikuga vanglad, arestimajad ja muud kinnised asutused, kus viibivad isikud, kelle liikumisvabadus on piiratud pidevalt või teatud aja jooksul;

5. ehitised, kus paiknevad haridus- ja teadusasutused ja kus on alalisi viibimiskohti enam kui kümnele inimesele:

5.1. koolieelsed lasteasutused;

5.2. põhikoolid, gümnaasiumid;

5.3. kutseõppeasutused;

5.4. ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid;

6. ehitised, kus on võimalik suurte rahvahulkade kogunemine:

6.1. kogunemishooned, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest või mille kogupind ületab 1000 m2;

6.2. muu kasutusviisiga hooned, kus asub püsivas kasutamises olev kogunemisruum, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest;

6.3. kehtetu

7. tööstus- ja põllumajanduslikud ehitised:

7.1. kehtetu

7.2. kemikaaliseaduse kohaselt suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse kuuluvad tööstus- või laohooned ja enam kui 1500 m² pindalaga ohtlikud ettevõtted, kus hoiustatakse või töödeldakse peamiselt põlevmaterjali või plahvatusohtlikke aineid ning kus on tuleoht või plahvatusoht (2. ja 3. tuleohuklassiga ehitised)

Tehke hinnapäring ahto@tuleohutus24.ee või 7 305 387 ja koostame pakkumise!

TULEKUSTUTI KONTROLL

AINULT MÄRTSIS

4,50 EUR (tavahind 6,50)

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter