Koolitused

Tuleohutuse e-koolitus – tuleohutusalased e-kursused

E-koolituse valimisel on teil järgmised variandid:
 1. Elav esitlus live ülekandena konkreetsel kokkulepitud kellaajal, koolitaja esineb personaalselt Teie kollektiivile distantsilt. Kestvus vastavalt kokkuleppele 30-180min.
 2. Salvestatud e-koolitus õigete käitumismallide omandamiseks tulekahju olukorras. Kliendil ligipääs koolitusele 24/7 kokku lepitud ajaperioodi jooksul. Kestvus ca 45min.
 3. Salvestatud e-koolitus spetsiaalselt kliendi tegevusvaldkonna eripärasid silmas pidades – tootmine, õppeasutus, kaubandus, büroohoone jne. Kliendil ligipääs koolitusele 24/7 kokku lepitud ajaperioodi jooksul. Kestvus ca 55min.
 4. Personaalne individuaalne, konkreetse ettevõtte objektist ja inimestest lähtuv koolitus. Toimub koolitaja eelnev suhtlus ja vajadusel objekti külastus enne koolituse salvestust. Kasutatakse konkreetse ettevõtte nime, pilte hoonest, inimestest, konkreetseid nimesid ja töökohti, kasutatakse erialaspetsiifilisi väljendeid ja kokkuleppelist sõnavara. Kestvus kokkuleppel, ligipääs 24/7 soovi korral ka aasta ringselt.

Võtke ühendust meie müügiosakonnaga ja selgitame koos välja Teie vajadused

Tuleohutuse koolitus ja praktiline evakuatsiooniõppus

 • Tootmisettevõtted, büroohooned
 • Kaubanduskeskused, sh toidupoed, vabaajakeskused, kaubamajad, ööklubid, kasiinod
 • Haridusasutused, sh kõrgkoolid, kutseõppekeskused, üldhariduskoolid, lasteaiad, erikoolid
 • Riigiasutused, sh kohtumajad, politseijaoskonnad, arestimajad, piiripunktid, admin. hooned
 • Tervishoiuasutused, sh haiglad, hooldekodud, tervisekeskused, polikliinikud
 • Jpt kõikvõimalikku tegevust arendavates asutustes
ILMSELT POLE VALDKONDA, MILLEGA ME POLEKS KOKKU PUUTUNUD!

Alates 01.03.2021 võib tuleohutuskoolitusi läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6). Kontrolli koolitaja tausta siit: www.kutsekoda.ee

 

Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus

Järgmised koolitused (NB! nimekiri pole lõplik, koolitusi lisandub pidevalt, üldjuhul 1 kuu ette):

 • 14. oktoobril TARTUS kell 9.00-14.00 Raua 22 II korruse koolitusklassis
 • 29. novembril TARTUS kell 9.00-14.00 Raua 22 II korruse koolitusklassis
 • Soovi ja võimaluse korral toimuvad koolitused veebi vahendusel või kontaktõppes. Lisainfoks palun võtke ühendust anneli@tuleohutus24.ee

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Kontaktkoolituste toimumine

Järgmiste kontaktkoolituste toimumise ajad ja kohad:

 • 13. oktoobril TARTUS kl 10.00-16.00  ORGANISATSIOONIS TULEOHUTUSE EEST VASTUTAVA ISIKU KOOLITUS
 • Rohkem infot selle koolituse sihtrühma ja teemade kohta saab kontaktilt:  anneli@tuleohutus24.ee 53 49 3767
 • Veebikoolituse tellimiseks võtke ühendust anneli@tuleohutus24.ee

Alates 01.03.2021 võib tuleohutuskoolitusi läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6). Kontrolli koolitaja tausta siit: www.kutsekoda.ee

Koolitusel käsitletavad põhilised teemad:

 • Tulekahjude ennetamine (tulekahjude tekkepõhjused, reeglite kehtestamine tulekahjude ennetamiseks);
 • Tegutsemine tulekahju korral (vastutus, kohustuslikud tegevused, personali teadlikkus, koolitused ja õppused);
 • Olulised korralduslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, enesekontroll ja enesekontrolli tuleohutusaruanne, järelevalve);
 • Olulised ehituslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, ehitise kaasajastamine);
 • Tuleohutuspaigaldiste korrashoiutagamine (vastutus, kohustused ja järelevalve);
 • Muudatused tuleohutusnõuetes (värskemad kehtima hakanud muudatused ja planeeritavad muudatused);
 • Küsimuste ja vastuste voor.

 

Tuleohutusalane baaskursus

Õppe sisu: 

 • Tulekahju areng ja kaasnevad riskid
 • Ohutu töötamine töökohas
 • Tegutsemine tulekahju korral
 • Töökohas paiknevate tulekustutusseadmete tööpõhimõtted ja erinevused
 • Praktiline tulekustutusharjutus igale osalejale
Alates 01.03.2021 võib tuleohutuskoolitusi läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6). Kontrolli koolitaja tausta siit: www.kutsekoda.ee

Praktiline tulekustuti kasutamise koolitus

Praktiline tulekustutite kasutamise harjutus sisaldab:

 • Teoreetiline juhendamine – tulekustuti kasutamine , tööpõhimõte ~10min
 • Kustutamine pulberkustutitega või
 • Kustutamine CO2 kustutitega või
 • Kustutamine vahtkustutitega või
 • Kõigi eelnevate kustutitüüpidega kustutamine (vastavalt tellija soovile)

Koolituse maksumus ja tasumise kord lepitakse kokku iga objekti puhul eraldi. Võtke meiega ühendust tuleohutus24@tuleohutus24.ee või 7305 387

Alates 01.03.2021 võib tuleohutuskoolitusi läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6). Kontrolli koolitaja tausta siit: www.kutsekoda.ee

Äkkrünnaku ja kriisisituatsioonides toimetuleku koolitus

Teema käsitlus

Minimaalselt 2 akadeemilist tundi (2×45 minutit)+ küsimused ja arutelu (~30min).
Soovi korral võimalik teemasid ja nende käsitluse pikkust tellija soovil kohandada.

Äkkrünnaku koolitusi korraldame kõigile (mitte ainult koolidele) avalike asutuste personalile asutuse põhiselt. Üldjuhul viiakse koolitus läbi tellija juures.

Täpsema informatsiooni ja hinnapakkumise saamiseks võtke ühendust meie müügispetsialistiga.

Anneli Pukk, anneli@tuleohutus24.ee tel. 53493 767

Esmaabi koolitused

Esmaabi andja koolitus (16 akadeemilist tundi!)

Esmaabi andja täiendkoolitus (6 akadeemilist tundi, kohustuslik iga 3 a järel!)

Teemad käsitletakse vastavalt Tervise- ja tööministri määrusele nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“, mis on kehtiv kehtiv alates 01.01.2019.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter