Objekti tuleohutusülevaatus

Tuleohutusülevaatus on teenus, mida võib osutada vaid tuleohutusspetsialisti või -eksperdi kutsetunnistusega isik

Tuleohutusülevaatuse toimingud

(1) Tuleohutusülevaatuse käigus:
1) kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;
2) kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;
3) kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni;
4) hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;
5) kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

Tuleohutusülevaatused tuleb läbi viia ja vastav akt esitada:

  • büroohoonetese pindalaga üle 750 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2023
  • tööstus- ja laohoonetes pindalaga üle 1000 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2024
  • garaažides pindalaga üle 1000 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2025

Küsige pakkumist tuleohutus24@tuleohutus24.ee või oma kliendihaldurilt

Tuleohutusülevaatuseid teeme üle Eesti!

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter