Objekti tuleohutusülevaatus

Tuleohutuskontroll on vabatahtlik teenus, mida objekti valdaja võib tellida asutusele/hoonele, et veenduda, kas tuleohutusalaselt on nõuded täidetud.

Teostame objektide tuleohtutuskontrolli ehk tuleohutusülevaatuseid. 

Tuleohutuskontroll sarnaneb Päästeameti inspektori paikvaatlusele. Suures osas tegevused kattuvad.

Küsige pakkumist tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Vabatahtliku tuleohutuskontrolli ja inspektori paikvaatluse erinevused

Tuleohutus24.e tuleohutuskontroll

  • vabatahtlikult tellitav teenus
  • toimumise aeg vabalt valitav
  • juhitakse puudustele tähelepanu
  • abistatakse puuduste likvideerija leidmisel

Päästeameti paikvaatlus

  • sunniviisiline
  • toimumise aja otsustab ametnik
  • määratakse ettekirjutus, trahv

Tuleohutuse kontrollimise käigus vaadatakse üle alljärgnev:

  • tuleohutuspaigaldiste hetkeolukord – dokumentatsiooni kontroll, visuaalne vaatlus. (Voolikusüsteem, turvavalgustus, ATS, suitsuärastussüsteem, sprinklersüsteem, piksekaitse, tulekustutid jmt)
  • tuleohutusdokumentatsiooni kontroll – tulekahju korral tegutsemise plaan, tuleohutuskorraldus, evakuatsiooniskeemid, koolituste kokkuvõtted ja tunnistused jmt.
  • hoone ehituslik tuleohutus – evakuatsiooniteed ja -pääsud, tuletõkkesektsioonid, sisseseade korrektne paiknemine

Tuleohutusauditeid viib läbi alati kutetunnistust tuleohutusspetsialist tase 5 omav töötaja.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter