Tuleohutuse e-koolitus – tuleohutusalased e-kursused

Vali e-koolituse võimaluste seast endale parim

E-koolituse valimisel on teil järgmised variandid:
  1. Elav esitlus live ülekandena konkreetsel kokkulepitud kellaajal, koolitaja esineb personaalselt Teie kollektiivile distantsilt. Kestvus vastavalt kokkuleppele 30-180min.
  2. Salvestatud e-koolitus õigete käitumismallide omandamiseks tulekahju olukorras. Kliendil ligipääs koolitusele 24/7 kokku lepitud ajaperioodi jooksul. Kestvus ca 45min.
  3. Salvestatud e-koolitus spetsiaalselt kliendi tegevusvaldkonna eripärasid silmas pidades – tootmine, õppeasutus, kaubandus, büroohoone jne. Kliendil ligipääs koolitusele 24/7 kokku lepitud ajaperioodi jooksul. Kestvus ca 55min.
  4. Personaalne individuaalne, konkreetse ettevõtte objektist ja inimestest lähtuv koolitus. Toimub koolitaja eelnev suhtlus ja vajadusel objekti külastus enne koolituse salvestust. Kasutatakse konkreetse ettevõtte nime, pilte hoonest, inimestest, konkreetseid nimesid ja töökohti, kasutatakse erialaspetsiifilisi väljendeid ja kokkuleppelist sõnavara. Kestvus kokkuleppel, ligipääs 24/7 soovi korral ka aasta ringselt.

Võtke ühendust meie müügiosakonnaga ja selgitame koos välja Teie vajadused

 

Koolituse alus:

TULEOHUTUSE SEADUS §6 (3) ja siseministri määrus nr 43 (tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded).

Evakuatsiooniõppus on kohustuslik kõigis asutustes ja ettevõtetes, kes peavad esitama tuleohutusaruande või läbi viima tuleohutusülevaatuse.
Võtke meiega ühendust tuleohutus24@tuleohutus24.ee või telefonil 7305 387

Koolitusi viivad läbi:

  • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 190131;
  • Sven Raud – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 162626;
  • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 152289;
  • Rommi Neemsalu – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 190733;
  • Raivo Laanemaa – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 194493;
  • J.J. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (vene ja eesti k, Tallinn ja Põhja-Eesti)

Üldine:

Õppekavarühm: vara- ja isikukaitse

Õpiväljundid:
Töötaja mõistab tule levimise põhimõtteid, oskab oma töökohas töötada tuleohtu tekitamata ning teab, kuidas käiduta tuleõnnetuse korral.

Õppe sisu ja kogumaht (standardlahenduse puhul):
180min, millest 90min teoreetiline loeng slaidiesituse, piltide ja videotega illustreeritud, 30min evakuatsiooniõppus, 30min praktiline tulekustutusharjutus, 30min kogetu läbi arutamine ja kokkuvõtete tegemine seminari vormis.

Õppematerjalid:
loengus pole ette nähtud, praktilises osas tagab õppevahendid koolitaja.

TULEKUSTUTI KONTROLL

AINULT MÄRTSIS

4,50 EUR (tavahind 6,50)

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter