Suitsueemaldussüsteemi hooldus

Hooldustöid teostavad meie kutsetunnistust omavad spetsialistid. Küsi pakkumist tuleohutus24@tuleohutus24.ee või 7305 387

Suitsueemaldussüsteemi hooldus.
Suitsueemaldussüsteemi omanik peab tagama süsteemi igapäevase vaatluse ning kvartaalse ja igaaastase hoolduse korraldamise.

Igapäevasel vaatlusel tuleb:
— kontrollida, et juhtimiskeskus näitab normaalolukorda, vastasel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja teatada sellest hooldusorganisatsioonile. Lisaks tuleb kontrollida, et igal eelneval päeval poleks registreeritud rikketeateid.

Kord kvartalis tuleb:
— kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele;
— kontrollida reservtoite akude mahtuvust;
— kontrollida juhtimiskeskuse häire-, juhtimis- ja rikkefunktsioone;
— kontrollida visuaalselt süsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest seadmetesse;
— teha kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mille on määratlenud paigaldaja, tarnija või tootja;
— hinnata süsteemi toimimise terviklikkust;
— kindlaks teha mis tahes ehituskonstruktsioone, tegevusalasid, eripõlemiskoormuse väärtuseid, valgustust, seadmeid jne puudutavad muudatused, mis põhjustavad muudatusi hoone ohuklasside klassifikatsioonis, et saaks teha vastavad  süsteemitäiendused;
— teha suitsutõkke läbiviikude ja avade kontrollid;
— katsetada ATS rakendumisel suitsueemaldussüsteemi toimimist siseministri 7. jaanuari 2013. a määruse nr 1 ja dokumendi CEN/TS 54-14:2018 alusel.

Kord aastas tuleb lisaks kord kvartalis kontrollitavale:
— kontrollida iga suitsueemaldussüsteemi komponentide tööd vastavalt tootja soovitustele (käivitustase 2, 3 ja 4);
— kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
— kontrollida akude seisukorda;
— kontrollida suitsueemaldusluukide ja -akende tihedust ja vastavalt vajadusele tihendeid uuendada;
— kontrollida harja- ja katuseluukide hingede kinnitust, samuti võimalike veeäravoolurennide puhtust ja tihendite pidavust;
— kontrollida seintesse paigaldatud suitsueemaldusluukide hingede kinnitust ja luukide tihedust. Samuti kontrollida luukide kinnitusi avatud asendis, et võimalik tuulekoormus ei kisuks luuke seinast lahti;
— kontrollida suitsueemaldusluukide ja -akende raamide seisukorda;
— kontrollida avamisseadmete ülevaatusel üldseisukorda, mehaanilisi kinnitusi ja liikuvust. Tuleb tagada suitsueemaldusluukide ja -akende avanemise piirliikumise summutus.

Allikas: EVS 919:2020

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter