Tulekustuti hooldus

Ära jäta oma tulekustutit hooletusse. Kontrolli õigeaegselt!

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Tulekustuti saate tuua hooldusse Tartusse, Raua 22, E-R 8.00-16.30 või kutsuge spetsialist ettevõttesse koha peale üle Eesti telefonil 7305 387 või 5056304 kirjutage tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Hooldus sisaldab lisaks kontrollimisel teostatavale vähemalt järgmisi toiminguid:

 • tulekustuti tühjendamine;
 • tulekustuti kere sisemine vaatlus;
 • tulekustuti kõikide detailide terviklikkuse ja kulumuse kontrollimine ning vajadusel nende vahetamine;
 • tulekustutusaine vahetamine või taastamine vastavalt tootja juhendile;
 • vastavalt tootja juhistele, kuid mitte harvem kui iga 10 aasta järel tulekustuti kere ja survepadruni survekatse tulekustuti tootja poolt ettenähtud katserõhul, ilma kaitseklapita tulekustutitel tehakse survekatse ka ventiilile;
 • rõhunäituri toimimise kontrollimine;
 • tulekustuti survepadruni varustamine kustutisisese hoolduslipikuga. Surve all olevale tulekustutitele paigaldatakse tulekustutikaela ümber hoolduslipik, mida ei ole võimalik paigaldada ega eemalda ilma tulekustutit lahti võtmata;
 • tulekustuti laadimine (kustutusainega täitmine ja vajadusel survestamine);
 • tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.
 • Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutamiskorra järel ja hooldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud.
 • Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi (pulber, süsihappegaas) tulekustuteid iga kümne aasta järel.
 • Hooldusel kasutatavad detailid ja survegaas ei tohi vähendada tulekustuti ohutust ja tootja poolt ettenähtud tulekustutusvõimet. Tulekustutusaine omadused peavad vastama kustuti pealdisel toodule.

Tuues meie juurde kustuti hooldusesse, vaatab selle kõigepealt teenindaja üle ja teeb kalkulatsiooni veendumaks, kumb on otstarbekam – kas teha hooldus või soetada uus kustuti ja jätta vana meile utiliseerimiseks. Selliselt toimides pakume kliendile ka head soodustust. Seega võib julgelt tulla oma kustutiga kohale ja teenindajaga nõu pidada.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter