Tulekustuti hooldus

Hoolda kustutit õigeaegselt!

Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutuskorra järel ja seda hooldatakse vajaduse järgi, kuid mitte harvem, kui tootja on ette näinud. Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, hooldatakse vaht- ja vesikustutit iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.

 

Tulekustuti saate tuua hooldusse Tartusse, Raua 22, E-R 8.00-16.30 või kutsuge spetsialist ettevõttesse koha peale üle Eesti telefonil 7305 387 või 5056304 kirjutage tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Hooldusel kasutatavad detailid, tulekustutusaine ja survegaas ei tohi vähendada tulekustuti ohutust ja tootja ettenähtud tulekustutusvõimet. Tulekustutusaine omadused peavad vastama tulekustuti pealdisel märgitule.

Tulekustutit tuleb hooldada tootja juhiste järgi. Eeldatakse, et tulekustuti hooldus on nõuetekohane ka juhul, kui see sisaldab asjakohases standardis toodud tegevusi.

Tulekustuti hoolduse ja survekatse järel koostatakse hooldusakt, lähtudes käesoleva määruse lisast.

TULEKUSTUTI KONTROLL

AINULT MÄRTSIS

4,50 EUR (tavahind 6,50)

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter