Tuleohutuse TERVIKLIK HALDUSTEENUS

Haldusteenus säästab aega ja annab südamerahu

Pakume asutustele ja ettevõtetele tuleohutusalast täishaldusteenust.

Haldusteenus on terviklik tuleohutuslahendus, kus koostöös kliendiga kaardistatakse vajadused ning lepitakse kokku koostöö ulatus.

Erinevatel asutustel on erinevad tuleohutusnõuded ning seadmedki on erinevad. Iga seade vajab hooldamist ning regulaarne tuleohutus vajab korrastamist. Igal protsessil on oma tähtaeg ning nendest kinni pidamiseks ongi mõistlik tellida teenus sisse terviklikuna otse tuleohutusspetsialistidelt.

Meie haldusteenuse raames osutavad teenuseid oma ala kutsetunnistusega spetsialistid. Kui mitmed turvafirmad rakendavad tuleohutussüsteemide kontrollimisel vastava hariduseta inimesed, siis meie kasutame vaid kvaliteetset tööjõudu. Kõigil meie töötajatel on oma valdkonna väljaõpe ja kutsetunnistus (turvatehnik, tase IV/V või tuleohutusspetsialist, tase 5, korstnapühkija, tase 4). Osade teenuste, osutamiseks kasutame koostööpartnereid, kellelt nõuame samuti kõrgeid standardeid ja head kvalifikatsiooni.

Küsige pakkumist tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Teenused, mille hulgast saab tuleohutushalduse raames valida ja teostame enda kvalifitseeritud tööjõuga:

 • Tulekustuti kvartaalne vaatlus, regulaarne kontroll, hooldus, remont
 • Tuletõrje voolikusüsteemi vaatlus, kontroll, hooldus, vooluhulga mõõtmine, remont
 • Tuletõrjehüdrandi kontroll, hüdrandi vastu võtmine, vooluhulga mõõtmine
 • Tuletõrje veevõtukoha kontroll ja korrashoid
 • ATS ehk automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kontroll ja hooldus
 • Suitsueemaldussüsteemi kontroll, hooldus, remont
 • Piksekaitsesüsteemi kontroll, piksekaitse maandustakistuse mõõtmine, piksekaitse protokoll
 • Elektripaigaldiste audit
 • Tuletõkkeuste ja evakuatsioonipääsude kontroll, hooldus, reguleerimine
 • Evakuatsioonivalgustuse kontroll, hooldus, remont, elektritööd
 • Objekti tuleohutusülevaatus
 • Objekti tuleohutusmonitooring
 • Tuleohutuskoolitus, evakuatsiooniõppus, tulekustutite kasutamise koolitus, baaskursus
 • Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus
 • Eriprogrammiga tuleohutuskoolitused ja kriisiõppused koostöös Päästeameti ja Kiirabiga
 • Tuleohutusdokumentatsiooni koostamine – enesekontrolli aruanne, evakuatsiooniplaan, evakuatsiooniskeem, tulekahju korral tegutsemise plaan, tuleohutusjuhend, tuleohutuskorraldus, tuletõkkesektsioonide skeemi koostamine, tuletõkkesektsiooni terviklikkuse kontroll
 • Äkkrünnaku ja kriisisituatsioonis toimetuleku koolitus
 • Korstnapühkimisteenus Tartus ja Lõuna-Eestis

Teenused, mille hulgast saab tuleohutushalduse raames valida ja teostame kvalifitseeritud koostööpartnerite abiga:

 • gaaskustutussüsteemide kontroll, hooldus, remont
 • ehitiste, ehitise osade ja kütteseadmete tuleohutusekspertiis
 • turvateenustena mehitatud valve, tehniline valve, videovalve, läbipääsusüsteemid, patrullteenus
 • Sprinklersüsteemide kontroll, hooldus, remont
 • Tuletõkketööd, tuletõkestustööd

TULEKUSTUTI KONTROLL

AINULT MÄRTSIS

4,50 EUR (tavahind 6,50)

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter