Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalikumad teadmised tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, kuidas korraldada ja juhtida tuleohutuse korraldust ettevõttes/asutuses. Koolituse programm kestab 8 ak tundi.

Koolituse toimumine

Järgmiste koolituste toimumise ajad ja kohad:

18. märtsil 2020 kell 10.00-16.00 VÕRUS, VÕRUMAA TOIDUKESKUSE II korruse Katariina saalis, Koidula 7, Võru linn

15. aprillil 2020 kell 10.00-16.00 KURESSAARES, SPA Hotell MERI konverentsikeskuse Abruka saalis, Pargi 16, Kuressaare

NB! Kui aadressit pole märgitud, on toimumise asukoht veel lahtine.

  • Organisatsioonis tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse teemad:
  • Tuleohutust ja selle korraldamist asutuses reguleerivad õigusaktid. Olulisemad momendid käsitletakse põhjalikumalt.
  • Ehituslikud tuleohutusnõuded. Nõuete rakendamine reaalses elus, kitsaskohad.
  • Tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja hoolduse korraldamine objekti poolsest vaatest.
  • Korralduslik tuleohutus objektil. Kohustuslikud õppused, enesekontrolli aruanne, operatiivkaart jm dokumendid.
  • Teemad on alati muutumises ning enim käsitletakse uusi tuleohutusnõudeid ning probleemsemaid teemasid.

 

Koolitusele registreerimine

helista telefonil 7 305 387 või

Registreeri

Tasumise tähtaegadest ja koolitusel osalemisest loobumisest:

  • Koolitusele lubatakse vaid isikud, kelle koolitamise eest on tasutud koolituse algusajaks.
  • Kui koolitusest loobutakse hiljem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, ei tagastata koolituse maksumust.
  • Kui koolitusest loobutakse varem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, tagastatakse 50% koolituse maksumusest või antakse kliendile võimalus osaleda mõnel teisel kuupäeval toimuval koolitusel.

 

Üldine info

Toitlustus kohapeal.
Registreerimiseks ja lisainfo saamiseks saata vastavasisuline e-kiri aadressil tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Koolitus viiakse läbi loengu vormis, kus on võimalik esitada oma ala spetsialistile konkreetseid küsimusi, kuidas üks või teine olukord korrektselt lahendada. 

Koolitust viivad läbi

Erinevad tuleohutusspetsialistid ja -eksperdid üle Eesti.

Tunnistus

Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse nimeline tunnistus

Koolituse maksumus ja tasumise kord lepitakse kokku iga objekti puhul eraldi.
Võtke meiega ühendust tuleohutus24@tuleohutus24.ee või telefonil 7305 387

Koolitusele registreerimine
Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter