Transport üle 20-eurostele tellimustele TASUTA! (20eur > 3.- EUR)

Tuleohutuse eest VASTUTAVA ISIKU koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalikumad teadmised tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, kuidas korraldada ja juhtida tuleohutuse korraldust ettevõttes/asutuses. Koolituse programm kestab 6 tundi. Toitlustus koha peal. Registreerimiseks ja lisainfo saamiseks saata vastavasisuline e-kiri aadressil tuleohutus24[at]tuleohutus24.ee

Järgmiste koolituste toimumise ajad ja kohad:

19. märtsil 2019 kell 10.00-16.00 TARTUS Raua 22, II korruse koolitusklassis. (Parkimine Purde tn poolses parklas tasuta).

 

NB! Kui aadressit pole märgitud, on toimumise asukoht veel lahtine.

Tasumise tähtaegadest ja koolitusel osalemisest loobumisest:

  • Koolitusele lubatakse vaid isikud, kelle koolitamise eest on tasutud koolituse algusajaks. 
  • Kui koolitusest loobutakse hiljem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, ei tagastata koolituse maksumust.
  • Kui koolitusest loobutakse varem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, tagastatakse 50% koolituse maksumusest või antakse kliendile võimalus osaleda mõnel teisel kuupäeval toimuval koolitusel.

Koolitus viiakse läbi loengu vormis, kus on võimalik esitada oma ala spetsialistile konkreetseid küsimusi, kuidas üks või teine olukord korrektselt lahendada. Koolitusel käsitletavad teemad:

Organisatsioonis tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse teemad:

1. Tuleohutust ja selle korraldamist asutuses reguleerivad õigusaktid. Olulisemad momendid käsitletakse põhjalikumalt.

2. Ehituslikud tuleohutusnõuded. Nõuete rakendamine reaalses elus, kitsaskohad.

3. Tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja hoolduse korraldamine objekti poolsest vaatest.

4. Korralduslik tuleohutus objektil. Kohustuslikud õppused, enesekontrolli aruanne, operatiivkaart jm dokumendid.

Koolitusi viivad läbi: Erinevad tuleohutusspetsialistid ja -eksperdid üle Eesti.

Tunnistus: Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse nimeline tunnistus

kodulehe, e-poe, logo, seo, facebook tegemine