Transport üle 20-eurostele tellimustele TASUTA! (20eur > 3.- EUR)

Mõisted

korstnapühkija - kütteseadmete puhastamise alal Päästeameti poolt heaks kiidetud programmi alusel koolituse ja teadmiste kontrolli läbinud ning kutsetunnistuse saanud isik;

kütteseade - kütuse põletamiseks ja suitsu atmosfääri juhtimiseks ettenähtud paikne küttekoldest ja vähemalt ühest suitsulõõrist koosnev rajatis;

küttekolle - ehitise sees või sellest väljaspool asuv seade, milles põletatakse tahkeid, vedelaid või gaasilisi kütuseid ja mis on ühendatud ehitise suitsulõõriga;

suitsulõõr - küttekoldes tekkiva suitsu atmosfääri juhtimiseks ettenähtud kinniste seintega kanal;
suitsukorsten - kütteseadme vertikaalne ehitusosa, milles on vähemalt üks suitsulõõr;
viimalõõr - küttekolde ja suitsukorstna vaheline, enamasti horisontaalne suitsulõõri osa;

ühenduslõõr - küttekolde osa, kus kolderuum liitub viima- või suitsulõõriga.

kodulehe, e-poe, logo, seo, facebook tegemine