Transport üle 20-eurostele tellimustele TASUTA! (20eur > 3.- EUR)

Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus

Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu. Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd: gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine.

Järgmised koolitused (NB! nimekiri pole lõplik, koolitusi lisandub pidevalt ca 1 kuu ette):

18. aprillil kell 09.00-14.00 TARTUS, Raua 22, OÜ Tartu Tuli II korruse koolitusklassis. Parkimine hoone külgmises parklas (Purde tn pool) tasuta.

24. aprillil kell 10.00-15.00 TALLINNAS, Peterburi tee 48, Tallinn, Hotell Susi konverentsisaalis

9.mail kell 10.00-15.00 VENE KEELES TALLINNAS, Peterburi tee 48, Tallinn, Hotell Susi konverentsisaalis.

23. mail kell 09.00-14.00 TARTUS, Raua 22, OÜ Tartu Tuli II korruse koolitusklassis. Parkimine hoone külgmises parklas (Purde tn pool) tasuta.

24. mail kell 10.00-15.00 KURESSAARES, Spa Hotell Meri konverentsikeskuse Abruka saalis aadressil Pargi 16, Kuressaare 

13. juunil kell 09.00-14.00 TARTUS, Raua 22, OÜ Tartu Tuli II korruse koolitusklassis. Parkimine hoone külgmises parklas (Purde tn pool) tasuta.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24[at]tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga

Tasumise tähtaegadest ja koolitusel osalemisest loobumisest:

 • Koolitusele lubatakse vaid isikud, kelle koolitamise eest on tasutud koolituse algusajaks. 
 • Kui koolitusest loobutakse hiljem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, ei tagastata koolituse maksumust.
 • Kui koolitusest loobutakse varem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, tagastatakse 50% koolituse maksumusest või antakse kliendile võimalus osaleda mõnel teisel kuupäeval toimuval koolitusel.

 


 

Koolituse nimetus: Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse

Õppekava koostamise alus: Siseministri määrus nr 38, mis on kehtestatud Tuleohutuse seaduse §14 lõike 4 alusel

Koolituse maht ja õppe ülesehitus: 6x45min, lisandub praktilise tulekustutite kasutamise harjutus kuni 30min + teadmiste kontroll 

Keeled: Tuletööde koolitus soovi korral vene keeles, peamiselt eesti keeles

Koolitaja: Ingmar Markov (tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 127930, 17-aastane päästetöö kogemus)

Koolitusel käsitletavad teemad: 

 1. Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg
 2. Tulekahjude ennetamine ja objekti tuleohutusnõuded
 3. Esmased tulekustutusvahendi - päästevahendid
 4. Objektil tehtava tule – ja plahvatusohtliku protsessi (ainete, materjali) lühiiseloomustus
 5. Tuletööde liigid
 6. Nõuded tuletöid teostavale töötajale
 7. Tuletööde dokumentatsioon
 8. Tuletöökoha ettevalmistamine
 9. Erinõuded erinevate tuletööde teostamisel
 10. Tegutsemine tulekahju korral
 11. Inimeste evakueerimine
 12. Päästemeeskonna ja lisajõudude vastuvõtmine.
 13. Praktiline kustutusharjutus 6 kg laenguga kustutitega
 14. EKSAM

Sihtgrupp: Tuletöödega kokkupuutuvad isikud (ehitajad, keevitajad, autoremondiluksepad, tehnikud jne). Tuletöö on töö, mille käigus tekib temperatuur või sädemed (nt ketaslõikuriga lõikamine), mis võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega tuleohu.

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab töötaja teha ohutult tuletöid

Õpiväljundid - koolituse läbinu:

 • teab tulekahju ja selle leviku põhimõtteid
 • oskab hinnata tuletöö tegemisega kaasnevaid riske
 • oskab tulekahjusid ennetada
 • käitub korrektselt puhkenud tulekahju korral
 • oskab kasutada tulekustutusvahendeid

Õppemeetodid: loeng, arutelu, pildi- ja videomaterjal, demonstratsioon, praktilised harjutused

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ning sooritanud edukalt nii eksami kui ka praktilise tulekustutie kasutamise harjutuse.

Väljastatav tunnistus: Kõigile koolituse läbinuile ning eksami sooritanuile väljastatakse plastikust nimeline tuletöötegija kaart kehtivusega 5 aastat.

TULETÖÖDE KOOLITUSED TOIMUVAD AVALIKE KOOLITUSTENA JA SAAB TELLIDA KA PERSONAALSET ETTEVÕTTESISEST KOOLITUST AL. 5 INIMESELE ÜLE EESTI!

Küsige pakkumist, kui ühest firmast on rohkem soovijaid. Koolituse hind sisaldab plastikust tuletöötunnistust, mis kehtib 5 aastat väljastamisest.

PARKIMINE: Raua 22, Tartu toimuvatele koolitustele tulijad võivad oma sõidukid parkida hoone küljel asuvasse parklasse, liiklusmärgi "Parkimine keelatud, välja arvatud Raua 22 hoone külastajad" mõjualasse.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24[at]tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga..

 

kodulehe, e-poe, logo, seo, facebook tegemine